Mostki

Nasze centrum testowe oferuje możliowść przetestowania mostków.

Możliwe opcje wzięcia mostków do testu:
1) wpłacenie 100% wartości jako kaucji (gotówka, karta)
2) okazanie do wglądu dwóch dokumentów ze zdjęciem oraz podpisanie dokumentu użyczenia mostka z załączoną specyfikacją dotyczącą rodzaju i stanu technicznego wypożyczanego mostka + wpłata kaucji w wysokości minimum 50% wartości testowanego mostka

Koszty:
1. Cena wypożyczenia mostka do testów:
- 25 zł za każdy rozpoczęty dzień
- 1 dzień gratis, przy skorzystaniu z usługi Bike Fitting'u.

Koszty testu zostaną zwrócone klientowi, jeżeli zdecyduje się on na zakup w naszym sklepie danego mostka.

Sprzęt:
1. Klient wypożyczający mostek do testów, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz swoje zdrowie w czasie wypożyczenia.
2. Klient ma obowiązek oddać mostek czysty i nie uszkodzony, w przeciwnym wypadku zostanie pobrana opłata za mycie bądź naprawę.